Το Ε.Κ.Π.Ψ.Τ. στηρίζεται στη συνεργασία επιστημονικών στελεχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ειδικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που συμμετέχουν στις ερευνητικές του δραστηριότητες και υποστηρίζουν την υλοποίηση των στόχων του. Η διάρθρωση του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:
Laboratory structure
Director of laboratory

Επιστημονικός Υπεύθυνος των προγραμμάτων του Ε.Κ.Π.Ψ.Τ.

Scientific staff

Ομάδα συνεργατών (μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες, επιστημονικά στελέχη φορέων και υπηρεσιών) για τον σχεδιασμό, συντονισμό και οργάνωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Researchers

Ομάδα ερευνητών (μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές) για συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και ταξινόμηση ερευνητικού υλικού (ηχητικές καταγραφές – συνεντεύξεις, οπτικό υλικό, στατιστικά δεδομένα, κείμενα βιβλιογραφίας)

Registry

Γραμματειακή υποστήριξη, οργάνωση, οικονομική διαχείριση και έλεγχο προόδου προγραμμάτων. Επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες.

Technical staff

Για την υποστήριξη του τεχνικού εξοπλισμού, την επεξεργασία ηχητικού και οπτικού ερευνητικού υλικού, τη δημιουργία και συντήρηση βάσεων δεδομένων.

External partners

Ομάδα συνεργατών για την υποστήριξη συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων καθώς και διερμηνείες σε διεθνή συνέδρια.

Biographical internal & external partners - researchers

Σωτήρης Χτούρης

Διευθυντής Εργαστηρίου
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παν. Αιγαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία των Αστικών Χώρων
Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Β') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη
Τηλ.: (+30) 22510 36524.
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

DeMond Shondell Miller

Professor, Sociology Rowan University
Director and Research Scientist Liberal Arts and Sciences Institute for Research and Community Service
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Ελισάβετ Χαϊντενράιχ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος.
Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Β') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη.
Τηλ.: (+30) 22510 36533
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Αναστασία Ζήση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Β') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη
Τηλ.: (+30) 22510 36516, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: a.zissi@soc.aegean.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Γεώργιος Σταλίδης

Εξωτερικός συνεργάτης
Ο Γιώργος Σταλίδης είναι Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΑΤΕΙΘ από το 2007. Ανήκει στον Τομέα Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης και διδάσκει τα μαθήματα: Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων, Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση.Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ/κός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, έχει μεταπτυχιακό Μάστερ σε Αυτόματο Έλεγχο και Τεχνολογίες Πληροφορικής του UMIST Μεγάλης Βρετανίας και διδακτορικό σε τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης και επεξεργασίας εικόνας από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ.Η επιστημονική του ειδίκευση είναι στις Τεχνολογίες λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, μοντελοποίηση, αναγνώριση προτύπων, καθώς και διαδικτυακών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν. Έχει ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία σημάτων και εικόνων, στα πολυδιάστατα μοντέλα, νευρωνικά δίκτυα και συστήματα διαχείρισης γνώσης.
Τηλ./φαξ: (+30) 2310457509
EMAIL
WWW: http://www.mkt.teithe.gr/faculty/permanent/gstalidis/
Βιογραφικό σημείωμα

Χριστόδουλος Μπέλλας

Εξωτερικός συνεργάτης

Ο Χριστόδουλος Μπέλλας είναι αριστούχος του οικονομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα οικονομικά από το London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικό από το Queen Mary College του ιδίου Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι“The trade-off between economic growth and rural welfare. A retrospective social-cost benefit analysis of irrigation projects in Greece”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η οικονομική της ανάπτυξης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη οικονομική της ευημερίας, η οικονομική της μετανάστευσης και των φύλων, η περιβαλλοντική οικονομική και η μελέτη της μορφολογίας του εταιρικού τομέα και των νοικοκυριών της ελληνικής οικονομίας. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν δύο βιβλία για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του εταιρικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, άρθρα περιβαλλοντικής οικονομικής και αποτελέσματα δειγματοληπτικών ερευνών πανελλήνιας κλίμακας για τον εταιρικό τομέα και για τα νοικοκυριά. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 20 ερευνητικά προγράμματα ενταγμένα στην δραστηριότητα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της οποίας έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος. Το τελευταίο πρόγραμμα ήταν ένα διεπιστημονικό έργο για την οικιακή εργασία στην Ελλάδα υπηκόων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την ελληνική κυβέρνηση.

Νίκος Διονυσόπουλος

Εξωτερικός συνεργάτης
Μουσικός ερευνητής – Επιμελητής μουσικών εκδόσεων
Κύριες ερευνητικές δραστηριότητες: Συστηματική έρευνα, καταγραφή, επεξεργασία, επιμέλεια και έκδοση παραδοσιακού μουσικού υλικού. Από τους πρωτοπόρους της τεχνολογίας ψηφιακής ηχογράφησης και της ψηφιακής επεξεργασίας του ήχου στην Eλλάδα (από το 1984). Για τις επιτόπιες μουσικές καταγραφές χρησιμοποιείται ιδιόκτητο φορητό στούντιο άριστης ψηφιακής (digital) τεχνολογίας, συνεχώς βελτιούμενο με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Επί πλέον, εξοπλισμός και εξειδίκευση στον τομέα ψηφιοποίησης, επεξεργασίας αρχειακού ηχητικού υλικού, αποθορυβοποίησης και restoration ιστορικών δίσκων και ηχογραφήσεων.
EMAIL

Διονύσιος Μπαλούρδος

Εξωτερικός συνεργάτης
Οικονομολόγος, Δημογράφος - Διευθυντής ερευνών ΕΚΚΕ
Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος: Οικονομική ανισότητα, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, γονιμότητα, δημογραφική γήρανση, μετανάστευση
Τηλ. 210-7491702
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Μάλαμα Ρενταρή

Ερευνήτρια
Υποψήφια διδάκτωρ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, με θέμα: ‘Ευάλωτες Ομάδες και δομές της αγοράς εργασίας. Ο ρόλος της καινοτομίας στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων».
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Κατερίνα Αποστολίδου

Ερευνήτρια
Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Μιχαλίτσα Χίου

Εξωτερική συνεργάτης
Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Μυτιλήνη, με θέμα: «Το στρες ως κοινωνική διαδικασία και η εμπειρική διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής του κατανομής σε σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα».
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Ναταλία Σπυροπούλου

Εξωτερικός συνεργάτης
Κοινωνιολόγος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ’ Βαθμίδας
Τομείς ευρευνητικού ενδιαφέροντος: Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης
Τηλ.: 210-7491714
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Ελένη Λίβα

Εξωτερική συνεργάτης

Βιογραφικό σημείωμα

Φλώρα Τζελέπογλου

Ερευνήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Ένωση και Γλωσσική επικοινωνία με έμφαση στις Ευρωπαϊκές γλώσσες
Διεύθυνση γραφείου: Λόφος Πανεπιστημιου (Ξενία Β), 81 100 Μυτιλήνη
Τηλ: (+30) 22510-36527
EMAIL
Βιογραφικό σημείωμα

Στέλλα Καλογεροπούλου

Εξωτερική συνεργάτης