Έκθεση «CANEPAL – Φύση και Πολιτισμός», 2013
Έκθεση «CANEPAL – Φύση και Πολιτισμός», 2013

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος  Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ. στα εγκαίνια της έκθεσης «CANEPAL – Φύση και Πολιτισμός» σχετικά με τον αγροτικό – κτηνοτροφικό πολιτισμό της υπαίθρου στην Ευρώπη, που θα πραγματοποιηθούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου, οδός Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη. Η έκθεση θα διαρκέσει από 18 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2013. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 – 14:00 & 18:00 – 20:30. Επισκέψεις σχολείων: καθημερινά κατόπιν ραντεβού (τηλ. 6942267360 κα Αποστολίδου, ώρες επικοινωνίας: 10 π.μ. – 2 μ.μ.).

 

Έργο CANEPAL

Το έργο CANEPAL που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  αποσκοπεί στη μελέτη, ερμηνεία και ανάδειξη της αξίας της ποιμενικής κληρονομιάς της Ευρώπης, τόσο της παλαιότερης όσο και της σημερινής, προσπαθώντας να την συνδέσει με ζητήματα που αφορούν στην αειφορία των αγροτικών περιοχών. Ακόμη, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας «κοινότητας ενδιαφέροντος» για την ανταλλαγή εμπειριών και την προώθηση της κοινής δράσης μεταξύ ερευνητών, επιμελητών μουσείων και εκπαιδευτικών.

Διάφορες πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς και της οικονομίας της αιγοπροβατοτροφίας εξετάζονται με ολοκληρωμένο τρόπο, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα χειροτεχνήματα, η αρχιτεκτονική, η τέχνη, το τοπίο, καθώς και οι προφορικές παραδόσεις, η μουσική, ο ποιμενικός βίος, η επεξεργασία των τροφίμων και η μαγειρική.

 

Στόχοι του έργου

• Η διερεύνηση των κοινών στοιχείων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με τα αιγοπρόβατα και τον βοσκό και η δημιουργία online ερευνητικού υλικού τεκμηρίωσης.

• Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ποιμενικού βίου με εκθέσεις και εκδόσεις, και η σύνδεσή της με τα σύγχρονα ζητήματα αειφορίας των αγροτικών περιοχών.

• Η ενθάρρυνση του διαλόγου και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιστημόνων και επαγγελματιών του τομέα της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη χρήση σύγχρονων μέσων δικτύωσης.

• Η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

• Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ευρύτερου κοινού και ιδιαίτερα των νέων στα θέματα της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω καινοτόμων εργαλείων, όπως τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μέσω internet, τα δημιουργικά εκπαιδευτικά προγράμματα και το εικονικό μουσείο.

 

Πληροφορίες: τηλ. 2251036516,  6942267360,

κα Αποστολίδου  Κατερίνα

IMGP0474 300x225 Έκθεση «CANEPAL   Φύση και Πολιτισμός», 2013 2.2.2.3 Kontelos Lesvos 19931 191x300 Έκθεση «CANEPAL   Φύση και Πολιτισμός», 2013 GR 01 Tsopanopoulo Ipiros 1928 Benaki Papadimitriou 244x300 Έκθεση «CANEPAL   Φύση και Πολιτισμός», 2013