Πρόγραμμα Συνεδρίου In4 Youth Conference 28-11-2014
Πρόγραμμα Συνεδρίου In4 Youth Conference 28-11-2014

Πρόγραμμα Συνεδρίου In4Youth - Η μετάβαση των νέων στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην εργασία στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (In4 Youth Conference 28-11-2014 new 3).