Διεθνές Συνέδριο, Αφιέρωμα στον Ποιμενικό Βίο, 11-13 Σεπτέμβρη 2014
Διεθνές Συνέδριο, Αφιέρωμα στον Ποιμενικό Βίο, 11-13 Σεπτέμβρη 2014

ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
Αφιέρωμα στον Ποιμενικό Βίο.
Πολιτιστική Κληρονομιά
και Οικονομική Ανάπτυξη
11-13 Σεπτεμβρίου 2014
Ελληνοαμερικανική Ένωση
Μασσαλίας 22, Αθήνα

Αφίσα: Canepal conference afiseta

Πρόσκληση: Canepal invitation