04 About the lab05 About the lab03 About the lab041 About the lab051 About the lab06 About the lab
Έρευνα
Επικοινωνία
Πολιτισμός
Κοινωνία
Καινοτομία
Τεκμηρίωση

Το Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Π.Ψ.Τ.) ξεκίνησε τις εργασίες του το 1994 με την ευκαιρία του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου», στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τον τίτλο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης. Σήμερα λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Ε.Κ.Π.Ψ.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του προσπάθειες στη συλλογή, ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής. Χρησιμοποιεί έγκυρες και πιστοποιημένες τεχνικές έρευνας και τεκμηρίωσης της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, παράγοντας ερευνητικά αποτελέσματα για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πεδία έρευνας

Το Ε.Κ.Π.Ψ.Τ. έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά από προγράμματα που αφορούν τόσο κοινωνικά θέματα όσο και θέματα με πολιτισμικό περιεχόμενο. Διατηρεί μια πλούσια βάση δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά της νεότερης περιόδου με εικόνες, ήχους, βίντεο, χάρτες και προφορικές μαρτυρίες. Επιπλέον, έχει συγκεντρώσει και αποδελτιώσει μέρος της τοπικής βιβλιογραφίας των νησιών του Β. Αιγαίου, η οποία βρίσκεται στο χώρο της βιβλιοθήκης του.

Πεδία έρευνας και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών
1. Παραγωγή Ψηφιακών Περιεχομένων
2. Συλλογή, Ανάλυση, Τεκμηρίωση και Προβολή Κοινωνικών και Πολιτισμικών Δεδομένων
3. Έρευνες σε θέματα Απασχόλησης, Ποιότητας Ζωής της Οικογένειας και Νεολαίας
4. Έρευνες σε θέματα Ανάπτυξης και Αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος

Επίκαιρα θέματα+
Γεγονότα, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις